Ариг банкны харилцагч миний тус банкнаас авсан зээлийн эргэн төлөлтөд Ковид-19 вирусын хорио цээрийн хязгаарлалтаас шалтгаалан санхүүгийн бэрхшээл учирсан тул зээлийн гэрээний нөхцөлд өөрчлөлт оруулах хүсэлтийг минь шийдвэрлэж өгнө үү.

САНАМЖ: Уг онлайн хүсэлт нь дараахь зээлүүдэд хамаарна.

1-ээс дээш тооны зээлтэй бол тус бүрд хүсэлтийг илгээнэ үү.

Та доорх мэдээллийг бөглөн хүсэлтээ ирүүлснээр бид таны хүсэлтийг хүлээн авч, судлан, эргэн холбогдоно.
Ерөнхий мэдээлэл
Зээлийн мэдээлэл